ارسال سفارشات

ارسال سفارشات به یکی از روشهای زیر صورت میگیرد:

پست پیشتاز ، سفارشی ، تیپاکس و پیک موتوری داخل شهر تهران .

 

 پست پیشتاز :

مدت زمان دریافت سفارش در این روش 1 تا 3 روز کاری می باشد (برای شهرهای کوچک و روستاها ممکن است 3 تا 4 روز باشد) . هزینه ارسال در این روش به واسطه وزن بسته تعیین می شود.

هزینه ای که بابت پست پیشتازاز خریدار دریافت می شود شامل مجموع هزینه های زیر می باشد:

هزینه پست + هزینه خدمات بسته بندی ، ارسال بسته به دفتر پست ، برگشت و ثبت رسید

 

 پست سفارشی :

مدت زمان دریافت سفارش در این روش 3 تا 6 روز کاری می باشد . هزینه ارسال در این روش به واسطه وزن بسته تعیین می شود.

البته لازم به ذکر است که پست سفارشی برای حمل اجناس حساس به هیچ وجه توصیه نمی شود ، زیرا شیوه حمل بسته های سفارشی توسط پست بسیار نامناسب است که در بسیاری موارد مشاهده شده است که حتی با وجود بسته بندی بسیار محکم ، به اجناس آسیب رسیده است .

 

هزینه ای که بابت پست سفارشی از خریدار دریافت می شود شامل مجموع هزینه های زیر می باشد:

هزینه پست + هزینه خدمات بسته بندی ، ارسال بسته به دفتر پست ، برگشت و ثبت رسید

 

 تیپاکس :

تیپاکس یک شرکت حمل و نقل خصوصی است که تنها در برخی شهرهای ایران خدمت رسانی می کند (شهرها و شهرستانهای بزرگ) که برای شهر تهران به هیچ عنوان توصیه نمی شود .  هزینه حمل بسته ها نیز با توجه به وزن بسته ها تعیین می شود . کمترین وزن در نظر گرفته شده در این روش ، 6 کیلوگرم است که بسته هایی که سبک تر باشند نیز همان 6 کیلوگرم در نظر گرفته می شوند و هزینه ارسال نیز بر اساس آن تعیین می شود. این روش برای سفارشات بین 1 تا 10 کیلو گرم توصیه می شود . برای دریافت لیست شهرهایی که دارای دفتر تیپاکس هستند به وبسایت تیپاکس مراجعه کنید یا با فروشگاه هماهنگ شوید.

کلیه بسته های ارسالی از طریق تیپاکس به صورت پسکرایه می باشند.

 

 پست سریع تی پی جی TPG:

تی پی جی یک شرکت حمل و نقل خصوصی است که تنها در برخی شهرهای ایران خدمت رسانی می کند (شهرها و شهرستانهای بزرگ) که برای شهر تهران به هیچ عنوان توصیه نمی شود .  هزینه حمل بسته ها نیز با توجه به وزن بسته ها تعیین می شود . این روش برای سفارشات تا 2 کیلو گرم توصیه می شود . برای دریافت لیست شهرهایی که دارای دفتر تی پی جی هستند به وبسایت تی پی جی مراجعه کنید یا با فروشگاه هماهنگ شوید.

کلیه بسته های ارسالی از طریق تی پی جی به صورت پسکرایه می باشند.

 باربری و ترمینال :

در این روش نیز همانند تیپاکس بسته ها به صورت پسکرایه ارسال می شوند ، در این روش هزینه ارسال سفارش تا ترمینال، نیز از مشتری دریافت می شود (متوسط بین 10000 تا 30000 تومان) . لازم به ذکر است که بسته های کوچک امکان ارسال با باربری را ندارند و در صورت عدم پذیرش باربری با روش های جایگزین دیگر ارسال خواهند شد. در این روش در صورتی که باربری یا تعاونی خاصی مد نظر دارید که میخواهید بسته به آن تحویل داده شود ، می توانید نام باربری یا تعاونی فوق را در بخش توضیحات سفارش وارد کنید تا بسته تحویل باربری یا تعاونی مذکور گردد . در غیر این صورت انتخاب تعاونی و یا باربری به پیک موتوری حامل بسته واگذار می شود .

نکته : کلیه بسته های ارسالی از طریق ترمینال و باربری به صورت پسکرایه می باشند. لازم به ذکر است که هزینه پیک موتوری تا ترمینال( قبل از خروج بسته از فروشگاه) از خریدار اخذ خواهد شد.

 

پیک موتوری مخصوص تهران :

این روش که تنها مخصوص داخل شهر تهران است . هزینه حمل در زمان تحویل بسته از خریدار دریافت می شود . هزینه ارسال در این روش معمولا بین 6000 تومان تا 30000 تومان است که بسته به منطقه و مسافت طی شده توسط پیک دارد . در صورت برگشتی داشتن پیک ، هزینه آن به عهده خریدار می باشد .

 

نکته مهم 1 :

بسته های ارسالی با پست (پیشتاز و سفارشی) و تیپاکس در زمان ارسال بیمه می شوند ، اما این بیمه تنها شامل نرسیدن بسته به مقصد به واسطه گم شدن ، آتش سوزی و ... است که تمام هزینه بسته نیز توسط شرکت های مذکور پرداخت نمی شود.